Warunki korzystania

Witamy na stronie Sabedetudo.com („Witryna”). Witryna jest obsługiwana przez SabeTudo, LLC („SabeTudo”, „my” lub „nasz”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania („Warunki”). Niniejsze Warunki regulują korzystanie z tej Strony. Wchodząc na Stronę lub korzystając z niej w jakikolwiek sposób, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi Warunkami, nie korzystaj z Witryny. KORZYSTANIE Z WITRYNY Korzystając z Witryny, zgadzasz się nie:

• Publikować, wysyłać, rozpowszechniać, transmitować lub w inny sposób udostępniać jakichkolwiek materiałów, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, zniesławiające, obelżywe, nękające, nękające, zawierające groźby, obraźliwe lub szkodliwe rasowo, lub jakiekolwiek inne materiały, które mogą naruszać obowiązujące prawo;

• Korzystać z Witryny do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych;

• Korzystać z Witryny do celów komercyjnych, w tym między innymi do reklamowania lub oferowania sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług;

• Naruszać lub naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub inne prawa własności;

• Używać dowolnego robota, „pająka” lub innego zautomatyzowanego urządzenia lub procesu ręcznego do monitorowania lub kopiowania dowolnej części Strony; • Zbieraj lub przechowuj dane osobowe innych użytkowników Witryny;

• podejmować prób wykrycia lub ingerowania w działanie lub bezpieczeństwo Witryny lub jakichkolwiek serwerów lub sieci podłączonych do Witryny; • Korzystać z Witryny do nieautoryzowanych celów reklamowych lub marketingowych;

• Naruszaj obowiązujące przepisy prawa lub regulacje. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Twoim koncie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i za ograniczenie dostępu do swojego komputera, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu Twojej nazwy użytkownika i hasła. OGRANICZENIA KORZYSTANIA Nie możesz używać Strony do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych.

Nie możesz naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego. Nie możesz korzystać z Witryny w żaden sposób, który mógłby uszkodzić lub uszkodzić Witrynę lub zakłócać korzystanie z Witryny i korzystanie z niej przez innych użytkowników.

PRAWA WŁASNOŚCI Strona i cała powiązana treść, znaki towarowe, znaki usługowe i inne prawa własności intelektualnej (łącznie zwane „Prawami własności”) są własnością SabeTudo i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Nie możesz wykorzystywać Praw Własności do jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia, w tym publikacji, reprodukcji, dystrybucji lub modyfikacji jakiejkolwiek części Strony, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub zostało zatwierdzone na piśmie przez SabeTudo.

ZASTRZEŻENIE SABETUDO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY.

AKCEPTACJA WARUNKÓW Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) masz co najmniej 18 lat, (ii) masz zdolność prawną do zaakceptowania niniejszego Regulaminu, (iii) zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz (iv) że wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. AKTUALIZACJA WARUNKÓW Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki. Jeśli nastąpi istotna zmiana, powiadomimy Cię e-mailem (jeśli mamy Twój adres e-mail) lub za pomocą powiadomienia na naszej Stronie, zanim zmiana zacznie obowiązywać. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek zmiany, musisz zaprzestać korzystania z Witryny.

Kontynuując korzystanie z Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się i przestrzeganie zaktualizowanych Warunków. WEJŚCIE W ŻYCIE Niniejsze Warunki wchodzą w życie natychmiast po skorzystaniu z Witryny. AKCEPTACJA WARUNKÓW Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Witryny.